Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant