Anunț de publicitate pentru achiziția de lucrări având ca obiect "Amenajare loc de joacă pentru copii" în Podu Iloaiei