Anunț publicare documente planuri tehnice cadastrale

imaginea utilizatorului admin
Trimis de admin la Lun, 06/28/2021 - 21:06

Primăria orașului Podu Iloaiei anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru tarlalele: T9/1, T11/2, T12/1, T10/1, T10/2, T44, T46/1, T47. Perioada e de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată și cu completările ulterioare, de la începutul afișării.Data de început a afișării este 28 iunie 2021. Afișarea se face la sediul primăriei Podu Iloaiei. Cererile de rectificare ale documentației tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Podu Iloaiei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru șiPublicitate Imobiliară.