Decembrie 2019

Primăria Podu Iloaiei angajează consilier juridic

Decembrie 23, 2019 - 11:40
Publicat:

Primăria Podu Iloaiei organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier juridic clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Podu Iloaiei.

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice;

- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data de sustinere a probei scrise: 27.01.2020, ora 09:00

Mai mult despre: