Septembrie 2022

Tot ce trebuie să știți despre acordarea ajutorului de încălzire pentru iarna 2022-2023

Septembrie 14, 2022 - 15:29
Publicat:

 Ajutorul pentru încălzirea locuințelor în iarna 2022-2023 se acordă în conformitate cu Legea 226/ 2021 privind consumatorul vulnerabil.Cererile se depun la sediul primăriei până pe 15 octombrie 2022 pentru a beneficia de ajutor pentru toate lunile sezonului rece, adică de la 1 noiembrie până pe 31 martie 2023. Atenție! Cererile se pot depune și după data de 15 octombrie, însă veți beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna următoare, în situația în care cererea a fost depusă după data de 20 ale lunii. 

Mai mult despre:

Anunț privind testarea profesională organizată de Primăria Podu Iloaiei în vederea departajării funcționarilor publici

imaginea utilizatorului admin2
Trimis de admin2 la Lun, 09/12/2022 - 17:07

Toate detaliile referitoare la „testarea profesională organizată de Primăria Podu Iloaiei în vederea departajării funcționarilor publici care, în perioada de preaviz, au optat/ optează pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519, din aparatul de specialitate al primarului” pot fi consultate în documentul atașat. Actualizările prezentului articol se vor afișa tot în cadrul acestui articol, prin documentele aferente atașate.

Informații cu privire contractele de achiziție încheiate în cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul Podu Iloaiei, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144561

Septembrie 06, 2022 - 09:28
Publicat:

Orasul Podu Iloaiei, în calitate de beneficiar al proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul Podu Iloaiei, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144561, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020., axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea eeduca

Mai mult despre: