Direcția de Asistență Socială

În cadrul Direcției de Asistență Socială funcționează două compartimente: Beneficii sociale și Autoritatea tutelară.

Beneficii sociale

Compartimentul Beneficii sociale are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie.
 

ELENA CĂLIN - Consilier (ajutor social)


SIMONA GOCIU - Consilier (alocații de susținere)


Telefon: 0232740656 / int. 30

E-mail: asistenta.sociala@poduiloaiei.ro


Autoritatea tutelară

Autoritatea Tutelară este fundamentată de Codul Familiei. Aceasta are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum și a prevenirii separării minorului de părinți.


VIOLETA POPESCU - Șef serviciu


Telefon: 0232740656 / int. 36

E-mail: podu_iloaiei@yahoo.com


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei


 

Documente: