Informații cu privire contractele de achiziție încheiate în cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul Podu Iloaiei, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144561

Se citește în
1 minute
Ai citit

Informații cu privire contractele de achiziție încheiate în cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul Podu Iloaiei, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144561

Septembrie 06, 2022 - 09:28
Publicat:

Orasul Podu Iloaiei, în calitate de beneficiar al proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul Podu Iloaiei, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144561, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020., axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea eeducație, dorește să facă publice următoarele informații cu privire la contractele de achiziție încheiate în cadrul proiectului mai sus menționat. 

  • Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea școlilor din orașul Podu Iloaiei cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții.

 

  • Rezultatele proiectului sunt:
  • 118 laptop-uri achiziționate pentru profesorii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Podu Iloaiei, prin contractul de furnizare Laptop-uri Allview ALLBOOK I cu VISUAL FAN SA în valoare de 259.636,58 lei.
  • 61 clase din orașul Podu Iloaiei dotate cu echipamente/dispozitive IT (61 camere web conferință), prin contractul furnizare Camere web conferință JLC 1080P WEBCAM cu QUARTZ MATRIX SRL în valoare de 16.623,11 lei.
  •  1698 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Orașul Podu Iloaiei să utilizeze instrumente OER
  • 1580 tablete școlare, inclusiv abonament internet pe o perioadă de 24 de luni, achiziționate pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Oraș Podu Iloaiei, prin contractul de furnizare Tablete TCL TAB 10 cu VODAFONE ROMANIA SA în valoare de 1.084.724,98 lei.

Mai mult despre: