Puteți începe să depuneți cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Se citește în
1 minute
Ai citit

Puteți începe să depuneți cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Septembrie 15, 2021 - 09:41
Publicat:

Tichetul social pentru grădiniță este un stimulent pentru familiile cu venituri mici. Scopul este încurajarea copiilor să meargă la școală și creșterea accesului la educație. Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este reglementată de legea 248/ 2015.Ce trebuie să știți despre tichetele sociale pentru grădiniță:

 • preșcolarul trebuie să aibă vârsta între 3 și 6 ani și să aibă prezență zilnică la grădiniță, cu excepția absențelor motivate din cauze medicale sau pe baza învoirii care are la bază un motiv bine întemeiat (învoirile se pot face pentru maxim 3 zile/ lună);
 • tichetul social pentru grădiniță se acordă începând cu luna următoare, după ce s-a depus cererea;
 • sunt încadrate la categoria „familii cu venituri mici” familiile în care venitul pe membru de familie este de maxim 530 lei pe lună (a crescut de la 283 lei/ lună, cât era până în prezent);
 • valoarea unui tichet social pentru grădință este de 100 lei;
 • tichetele pot fi folosite numai pentru a achiziționa produse necesare pentru preșcolari: alimente, rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole școlare.
 • stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.
 • Stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, (...) dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

 Dosarul prin care se cere acordarea tichetului social pentru grădiniță trebie să conțină următoarele documente:

 • acte identitate părinți, certificat căsătorie, certificat de naștere copii, livret de familie, hotărâre plasament familial (dacă este cazul), sentință civilă de divorț (dacă este cazul);
 • dovada înscrierii la grădiniță;
 • adeverință venit (salariat, șomaj, plasament, venituri din activități private);
 • adeverință ANAF;
 • cerere-tip: declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (formularul se solicită de la dna  Rusu Valentina, responsabil al compartimentului „Subvenții”).

  sursa foto: https://upromania.ro/institutii-publice/tichete-sociale-gradinita/ 

Mai mult despre: