Monitorul Oficial Local

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Orașului Podu-Iloaiei