Monitorul Oficial Local

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri, adoptate de Consiliul Local al Orașului Podu-Iloaiei