Monitorul Oficial Local

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Orașului Podu-Iloaiei