Organigrama Primăriei Podu Iloaiei

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.


Ioan ALEXA - Primar Podu Iloaiei

Apartenența politică: PNL


Ioan SURUGIU - Viceprimar Podu Iloaiei

Apartenența politică: PNL

 


 

Iulian MAIEREAN - Secretarul General al Orașului

Telefon: 0232740656 / int.14

 


Birou Impozite și Taxe Locale

TUDOR ALEXANDRU ONISEI - Șef Birou

Telefon: 0232 740 656 / int. 18

E-mail: impozite.taxe@poduiloaiei.ro


Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul

OLIMPIA PARASCHIVA GIMIGA - Referent

Telefon: 0232740656 / int.28

E-mail: registratura@poduiloaiei.ro


Stare Civilă

LAURA GÎMBUȚĂ - Ofițer Stare Civilă

Telefon: 0232740656 / int. 25

E-mail: starea.civila@poduiloaiei.ro


Direcția de Asistență Socială

ELENA CĂLIN - Consilier (ajutor social)

SIMONA GOCIU - Consilier (alocații de susținere)

Telefon: 0232740656 / int. 30

E-mail: asistenta.sociala@poduiloaiei.ro


VIOLETA POPESCU - Șef serviciu Autoritatea Tutelară

Telefon: 0232740656 / int. 30

E-mail: autoritatea.tutelara@poduiloaiei.ro


Urbanism

ADRIAN-DUMITRU GRIGORIU - Inspector

Telefon: 0232740656 / int. 29

E-mail: urbanism@poduiloaiei.ro


Registrul agricol

MIHAELA IONEASA - Inspector

 

Telefon: 0232740656 / int. 28

E-mail: registrul.agricol@poduiloaiei.ro


Cadastru

MIHAELA PREOTU - Inspector

Telefon: 0232740656 / int. 29

E-mail: cadastru@poduiloaiei.ro


Contabilitate

ANA PRISACARIU - Inspector

GEORGETA FRĂSILĂ - Inspector

RAMONA TĂNASE LĂZĂRESCU - Inspector

Telefon: 0232740656 /  int. 22 

E-mail: contabilitate@poduiloaiei.ro


Resurse umane

DORINA DORNEANU - Referent

Telefon: 0232740656 / int. 22

E-mail: resurse.umane@poduiloaiei.ro


S.V.S.U.

TEODOR ROTARU - Referent


Telefon: 0232740656 / int. 16