Primăria Podu Iloaiei organizează concurs în vederea ocupării funcției de asistent medical comunitar- compartiment beneficii sociale și subvenții