Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul

Asigură informarea directă a persoanelor cu privire la domeniile de competență ale Primăriei Podu Iloaiei; asigură înregistrarea corespondenței instituției, distribuie și expediază corespondență; asigură scăderea din registrul de intrare - ieșire a corespondenței din ziua precedentă și o repartizează pe bază de condici de predare-primire la compartimentele competente; redirecționează petițiile greșit îndreptate, către instituțiile competente în rezolvarea lor, notificând petenții despre acest lucru.

OLIMPIA PARASCHIVA GIMIGA - Referent


Telefon: 0232740656 / int.16

E-mail: podu_iloaiei@yahoo.com


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei


 

Telefon: 
0753 134 120 (Secretariat; inclusiv Whatsapp activ) și 0753 134 116 (Registratură)