Secretarul

Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de OUG 57/2019 privind codul administrativ, modificată şi completată, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei Orașului Podu Iloaiei.


Tudor Alexandru ONISEI - Secretarul General al Orașului


Telefon: 0232740656 / int.21

E-mail: podu_iloaiei@yahoo.com

 


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei