Secretarul

Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de OUG 57/2019 privind codul administrativ, modificată şi completată, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei Orașului Podu Iloaiei.


ROCSANA POPA - Secretarul General al Orașului


Telefon: 0232740656 / int.21

E-mail: secretar@poduiloaiei.ro

Program de audiențe: Joi, de la orele 10.00


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei