Ajutor pentru încălzirea locuinței: procedură și acte necesare

Se citește în
4 minute
Ai citit

Ajutor pentru încălzirea locuinței: procedură și acte necesare

Octombrie 15, 2021 - 13:16
Publicat:

                     Primăria Podu Iloaiei vă informează că puteți începe să solicitați acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (indiferent dacă locuința este încălzită cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi/ petrolieri). Solicitarea înseamnă completarea unei declarații pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru enegie (declarația vi se pune la dispoziție la sediul primăriei, compartiment Asistență Socială).ATENȚIE! După completare, declarația se depune la sediul primăriei (compartiment Asistență Socială), într-un dosar de carton,  împreună cu următoarele documente:

 • ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ȘI ALE MEMBRILOR FAMILIEI (copii după buletin/ carte de identitate; certificatele de naştere ale copiilor; certificatul de căsătorie și alte acte- acolo unde este cazul: hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator)
 • ACTE CARE DOVEDESC VENITURILE PE CARE LE AVEȚI:

   1. drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

 1. indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc;
 2. adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit;
 • COPIE XEROX DUPĂ ACTUL DE PROPRIETATE SAU ACTUL DE ÎNCHIRIERE/ COMODAT/ FOLOSINȚĂ SAU CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ.
 • FACTURA DE LA FURNIZORUL DE GAZ METAN/ ENERGIE ELECTRICĂ, DE UNDE SĂ REIASĂ CODUL DE CLIENT pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în există contracte încheiate doar la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari, se va aduce codul de client al asociaţiei.

                        TOATE INFORMAȚIILE DE CARE AVEȚI NEVOIE ȘI ALTE DETALII PUTEȚI OBȚINE DE LA COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI SAU SUNÂND LA NUMĂRUL DE TELEFON 0232 740 646 INTERIOR 30 (compartiment asistență socială).                 Ajutorul se acordă în baza Legii nr. 226/16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 1073/2021.Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2053 lei, în cazul persoanei singure.  

 • Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de:
 • a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
 • b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;
 • c) 160 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 • Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului, nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului;
 • Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
 • Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii familiei, prin depunerea unei noi cereri, adică prin completarea unei noi declaraţii pe proprie răspundere. Aceasta va fi însoțită de actele justificative, la sediul primăriei, compartimentul Asistență Socială. ATENȚIE! Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării. De asemenea, nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

                     Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 • a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 • b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
 • c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
 • d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
 • e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;
 • f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
 • g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1040 lei;
 • h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1040,1 lei şi 1160 lei;
 • i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1160,1 lei şi 1280 lei;
 • j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1280,1 lei şi 1386 lei;
 • k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1280,1 lei şi 2053 lei.

             În ceea ce privește suplimentul pentru energie, familiile care înregistrează un venit de până la 1386 lei/de membru de familie sau 2053 lei în cazul persoanelor singure, acesta se acordă lunar și are valoare fixă, după cum urmează:

 • a. 30 lei/ lună, pentru consumul de energie electrică;
 • b. 10 lei/ lună, pentru consumul de gaze naturale;
 • c. 10 lei/ lună, pentru consumul de energie termică;
 • d. 20 lei/ lună, pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

               ATENȚIE: Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Dacă unica sursă de energie folosită este energia electrică, atunci suplimentul este în cuantul de 50 lei/ lună. ***DETALII SUPLIMENTARE GĂSIȚI ȘI ÎN DOCUMENTELE ATAȘATE, PUSE LA DISPOZIȚIE DE MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE***   

Mai mult despre: