Primăria Podu Iloaiei angajează consilier juridic

Se citește în
mai puțin de
1 minut
Ai citit

Primăria Podu Iloaiei angajează consilier juridic

august 19, 2019 - 13:25
Publicat:

Primăria Podu Iloaiei organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier juridic clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Podu Iloaiei.

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice;

- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data de sustinere a probei scrise: 23.09.2019, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei oraşului Podu Iloaiei, judeţul Iaşi.

Relații suplimentare: Dorneanu Dorina, referent, tel.0232740656 / int.2; email: podu_iloaiei@yahoo.com

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bilbiografie de concurs:

  1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.95-163, art.285-393, art.437-449);

  2. Constituția României;

  3. Legea nr.514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

  4. Statutul profesiei de consilier juridic;

  5. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

  6. OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Mai mult despre:

Mai multe știri din: