Autoritatea tutelară

POPESCU VIOLETA – INSPECTOR
Telefon: 0232 740656/int 19

Autoritatea Tutelară este fundamentată de Codul Familiei. Aceasta are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum și a prevenirii separării minorului de părinți.