Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru achiziția de lucrări având ca obiect „Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Haralamb Vasiliu”

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului