Registratură și relații cu publicul

GIMIGA OLIMPIA PARASCHIVA -REFERENT
Telefon: 0232 740656/int 16

Asigură informarea directă a persoanelor cu privire la domeniile de competență ale Primăriei Podu Iloaiei; asigură înregistrarea corespondenței instituției, distribuie și expediază corespondență; asigură scăderea din registrul de intrare – ieșire a corespondenței din ziua precedentă și o repartizează pe bază de condici de predare-primire la compartimentele competente; redirecționează petițiile greșit îndreptate, către instituțiile competente în rezolvarea lor, notificând petenții despre acest lucru.