Participă la ședințe

Ședințele de Consiliu Local sunt publice. Orice cetățean interesat de procesul de luare a deciziilor în comunitate poate să participe la ședințele Consililui Local, unde poate lua cuvântul și chiar propune idei și proiecte pentru comunitate. Pentru a participa la ședințele Consiliului Local al orașului Podu Iloaiei, trebuie să transmiteți o cerere pe adresa de email a primăriei- podu_iloaiei@yahoo.com sau trebuie să sunați la numărul de telefon 0232 740 656.

Potrivit site-ului www.nereprezintă.ro, site dezvoltat de Asociația Civica:

a. Ai dreptul la informare, conform legii 544/2001 privind accesul la informațiile publice.

Pe site-ul Primăriei trebuie să poți găsi toate informațiile pe care administrația locală este obligată să le facă publice „din oficiu”, iar alte informații de interes public le poți obține „la cerere”.
Informațiile din oficiu se referă, printre altele, la:

  • atribuțiile departamentelor din primărie;
  • programul de funcționare și de audiențe;
  • sursele financiare și bilanțul contabil;
  • ordinea de zi a ședințelor din Consiliul Local;
  • proiectele de hotărâri cu caracter normativ, care trebuie publicate cu 30 de zile înainte de a fi avizate și aprobate;
  • procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local.

Informațiile oferite „la cerere” sunt date care țin de activitatea administrației și nu au caracter personal.

Accesul la informațiile de interes public este gratuit și nu pot fi pretinse decât costuri de copiere a documentelor solicitate. Oricine poate înregistra o cerere prin care să solicite informații de interes public. Cererile nu trebuie motivate și pot fi făcute verbal sau în scris.

Aceste documente trebuie comunicate de către administrație în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Dacă informația este prea complexă, termenul poate fi prelungit până la 30 de zile. În acest caz, trebuie să fii informat de schimbarea termenului în cel mult 10 zile. Dacă informația pe care o ceri nu este publică, trebuie să ți se comunice acest lucru în cel mult 5 zile. Dacă soliciți o informație care nu ține de competența instituției căreia te-ai adresat, în termen de 5 zile cererea ta trebuie să fie redirecționată către instituția competentă și să te informeze în legătură cu asta.

Dacă autoritățile refuză să-ți ofere aceste informații, te poți adresa Instanței de Judecată care poate obliga autoritatea să-ți furnizeze informațiile și, eventual, să-ți plătească daune morale și/sau patrimoniale. Dar înainte de a te adresa instanţei judecătoreşti, realizează o reclamație administrativă.

b. Ai dreptul să adresezi petiții în scris sau prin e-mail, în baza ordonanței nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată și modificată prin Legea 233/2002.

Orice cetățean sau organizație legal înființată poate adresa petiții – sesizări, reclamații, propuneri – către autoritățile locale prin care să solicite rezolvarea unei probleme. Departamentul responsabil de relațiile cu publicul primesc și soluționează petițiile. Autoritățile sunt obligate să răspundă în termen de 30 de zile de la înregistrarea petiției, indifirent dacă răspunsul este favorabil sau nu, iar dacă problema este una complexă și presupune o analiză mai detaliată, poate prelungi termenul cu 15 zile. Petițiile anonime nu sunt însă luate în considerare. Iată un model tip de petiţie.

c. Ai dreptul de a iniția propuneri de hotărâri. Inițiativa cetățenească este garantată prin legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007 și modificată ulterior prin OUG 20/2008, L 35/ 2008, L 131/2008.

Poți propune un proiect de hotărâre pentru dezbatere și adoptare în Consiliul Local sau Județean, dacă proiectul este susținut prin semnăturile a 5% dintre cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în localitate. Aceste semnături trebuie colectate pe formulare puse la dispoziție de Secretar. Proiectul este depus la Secretar, care are obligația să afișeze propunerea ta pentru informarea populației și urmează același traseu ca orice alt proiect de hotărâre.

d. Ai dreptul să soliciți audiențe, conform legii administrației publice locale nr. 2015/2001, legii 340/2004 privind instituția prefectului, H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.