Urbanism

ANGHELACHE CARMEN SANDA – INSPECTOR

Telefon: 0232 740656/int 29

Atributii:

-elibereaza certificate urbanism ;

-eliberează autorizaţii de construire;

– asigură relaţiile de lucru cu proiectanţii planurilor urbanistice: generale, zonale şi de detaliu (referate, prezentări în comisia de urbanism, eliberări avize);

– răspunde de aplicarea prevederilor PUG în municipiul Iaşi;

– răspunde de aspectul oraşului în domeniul reclamei comerciale, a aspectului vitrinelor, firmelor comerciale şi a afişajului;

– asigură relaţiile cu publicul, audienţe;

– face propuneri de amplasamente;

– repartizeaza categoriile de impozitare după străzi şi numere poştale;

– întocmeşte statisticile necesare referitor la autorizaţiile eliberate;

– eliberează duplicate după autorizaţii de construire existente în arhivă;

– ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirile de străzi şi numerele de case;

– întocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbărilor de denumiri potrivit legii;

– arhivarea – asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

– întocmeşte proiecte de hotărâri şi caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism şi arhitectură;

– se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire.

– întocmeşte teme de proiectare pentru sistematizare şi pentru obiective de investiţii ale primăriei supuse licitaţiilor pentru proiectare;

– participă şi semnează procesele verbale de recepţie la terminare şi/sau finalizare lucrări.