Concursuri

Primăria Podu Iloaiei organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de Referent – Compartiment protecție civilă și situații de urgență

Primăria Podu Iloaiei organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de executie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent