Contabilitate

Compartimentul Contabilitate coordonează activitatea financiar-contabilă și administrativă a Primăriei Podu Iloaiei.


ANA PRISACARIU - Șef Serviciu


GEORGETA FRĂSILĂ - Inspector


RAMONA TĂNASE LĂZĂRESCU - Șef Serviciu

 


Telefon: 0232740656 / int. 23 (contabil); int. 22 (salarizare)

E-mail: podu_iloaiei@yahoo.com


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei