Monitorul Oficial Local

1. STATUTUL ORAȘULUI PODU-ILOAIEI

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PODU-ILOAIEI

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORAȘULUI PODU-ILOAIEI

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE