Resurse umane

Compartimentul Resurse umane este o componentă din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Orașului Podu Iloaiei, în subordinea directă a Secretarului. Biroul Resurse umane răspunde de elaborarea şi implementarea politicii de personal aprobată de Primar.


DORINA DORNEANU - Referent


Telefon: 0232740656 / int. 24

E-mail: resurse.umane@poduiloaiei.ro


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei