Resurse umane

Compartimentul Resurse umane este o componentă din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Orașului Podu Iloaiei, în subordinea directă a Secretarului. Biroul Resurse umane răspunde de elaborarea şi implementarea politicii de personal aprobată de Primar.


DORINA DORNEANU - Referent


Telefon: 0232740656 / int. 22

E-mail: podu_iloaiei@yahoo.com


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei


 

Anunțuri

Pagini