S.P.C.L.E.P. Podu Iloaiei

Serviciul Local Comunitar de Evidență a Populației

SIMONA PARASCHIV – Coordonator

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuții principale:

 • întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător, pașapoarte simple;
 • înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările, intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 • întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
 • soluționează cereri de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din străinătate si cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa;
 • întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilăși pe actele de identitate, în condițiile legii;
 • actualizează, utilizeazăși valorifică Registrul local de evidență a populației, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
 • furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidența Populației;
 • furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județe și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
 • întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor;
 • constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
 • tine registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale