SPCLEP Podu Iloaiei

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor - Podu Iloaiei


ADINA RĂILEANU - Coordonator


Telefon/Fax: 0232740505

Email: spclep@poduiloaiei.ro


Vă aducem la cunostință că în zilele de 26-27.09.2020 S.P.C.L.E.P. Podu Iloaiei va avea următorul program : 

Sâmbătă 26.09.2020 - 08.00-16.00 - primiri și eliberări acte de identitate

Duminică 27.09.2020 - 07.00-21.00 - primiri și eliberări acte de identitate. 

Vor avea prioritate soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate prevăzute la art. 19, alin (1), lit. f), g) și i) din OUG. nr. 97/2005, cu modificările și completările ulterioare și anume în cazul deteriorării actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii și în cazul anulării.

Actele de identitate expirate începând cu data de 01.03.2020- 27.09.2020 își mențin valabilitatea pe toatăperioada stării de alertă, preculm și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia conform art. 4 alin (5) din Legea 5512020, în consecință sunt valabile Ia vot.


Program de lucru

  PRIMIRE
cereri pentru eliberarea actelor de identitate
ELIBERARE
acte de identitate
LUNI 8:30-12:30 8:30-12:30
MARȚI 8:30-12:30 8:30-12:30
MIERCURI 8:30-12:30 8:30-12:30
JOI
 
8:30-12:30
15:30-18:30
8:30-12:30
17:30-18:30
VINERI - 8:30-12:30

Program de lucru pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

Având în vedere HCL nr. 21/27.02.2020, privind limitarea numărului de cereri pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România ca urmare a dobândirii/redobândirii cetățeniei, schimbării domiciliului din străinătate în România, vă informăm că se primesc maximum 5 (cinci) cereri, MARȚI, în intervalul orar 08.30-12.30.