Urbanism

Activitatea de bază a serviciului Urbanism constă în coordonarea activității de realizare, inițiere și dezvoltare armonioasă a tututror construcțiilor și amenajărilor amplasate pe raza Primăriei Podu Iloaiei, pe orice categorie de teren, atât intravilan cât și extravilan, cu respectarea Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, la baza căruia a stat legislația în vigoare.


SÂNZIANA GINA AGAPI - Consilier


Telefon: 0232740656 / int. 26

E-mail: urbanism@poduiloaiei.ro


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei