Impozite și taxe locale

Activitatea Compartimentului Impozite și taxe locale se concentrează pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice, precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale. 


TUDOR ALEXANDRU ONISEI - Șef Birou


Telefon: 0232 740 656 / int. 35

E-mail: primariapodu_itx@yahoo.com


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei