Urmașii prizonierilor de război și ai deținuților politici pot primi bani de la stat

Prin Legea nr.130/ 15.07.2020, care completează Decretul de Lege 118/ 1990, urmașii deținuților politici sau ai prizonierilor de război pot solicita de la stat acordarea unor indemnizații lunare, in cuantum de 700, 500 sau 350 lei (în funcție de situația reglementată de noua lege).  Cererile se depun la AJPIS Iași. Indemnizațiile se acordă numai după ce reprezentanții AJPIS verifică în detaliu dosarele depuse, din care nu trebuie să lipsească documentele care atestă calitatea de urmaș al unui fost prizonier: adeverință oficială (există o unitate militară din Pitești care eliberează astfel de adeverințe: Depozitului Central de Arhivă, strada Aleea Poarta Eroilor, nr. 4, Piteşti, judeţul Argeş, cod poştal 110058, telefon/fax: 0248/22.31.77, relaţii cu publicul: 0248/22.34.77 (interior 116), e-mail: um02405.pitesti@yahoo.com) sau o hotărâre judecătorească oficială. 

 • Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau  prin mandatar  la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail  a agenției ajpis.iasi@mmanpis.ro. Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.  Puteti accesa https://iasi.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/dl_118-1990/ pentru toate detaliile.
 • „Se acordă câte 700 de lei pentru fiecare an stat de părinte în lagăre sau puşcării. Dacă părintele a fost trei ani în detenţie, urmaşul primeşte 2.100 de lei. Solicitanţii care erau deja născuţi, sau s-au născut în timp ce părintele era în situaţia respectivă, era persecutat politic, atunci primesc sută la sută din sumă. Cei care s-au născut după ce părintele a revenit acasă, primesc 50% din sumă. Urmaşii celor care au murit în detenţie primesc câte 500 de lei lunar.” (sursa: https://www.monitorulbt.ro/local/2021/03/19/urmasii-prizonierilor-de-raz…).

 Acte necesare dovedirii calităţii de persecutat politic al părintelui solicitantului: DOCUMENTE NECESARE: Cerere (formular tip) –  descarcă modelulDocumente justificative (se vor adăuga la cerere):

 1. Acte solicitant:
 • Act de identitate;
 • Declarație pe propria răspundere – descarca modelul
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
 • Extras de cont (dacă se plătește în cont);
 • Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
 • Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate.
 1. Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
 • Certificat de deces;
 • Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);
 • Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu,  a.

PROGRAM DEPUNERE: LUNI – JOI, între orele 8:30 – 12:30VINERI: 11:30 – 13:30 

 • Potrivit prevederilor legale în vigoare, copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului, are dreptul la o indemnizație lunară.
 • Soțul/soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

 sursa foto: Radio România Actualitati 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *